Oferta - Firmy

System SYMFONIA

W każdym z niżej wymienionych obszarów rozwiązania Symfonia pozwalają na obsługę kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie na trzech różnych poziomach zaawansowania w zależności od stopnia automatyzacji i złożoności tychże procesów.
Każdy poziom realizuje wszystkie podstawowe procesy biznesowe, które zachodzą w przedsiębiorstwie.
Poziom wyższy zawsze zawiera funkcjonalności poziomu niższego. Przejście między poziomami jest banalnie proste i szybkie, bez konieczności migracji danych czy procesu wdrożeniowego.

Poziomy produktów można dowolnie łączyć między obszarami biznesowymi. Możesz wybrać poziom ekonomiczny w obszarze handlowym, uniwersalny w obszarze finansowo-księgowym i profesjonalny w kadrowo-płacowym, a wszystkie będą ze sobą współpracować.
Wszystkie rozwiązania są dostępne w subskrypcji, co znacznie obniża koszty rozpoczęcia pracy, a także pozwala na elastyczne zmiany pakietów.

Poziom Ekonomiczny

Stworzony dla przedsiębiorstw i użytkowników, którzy szukają rozwiązań informatycznych do obsługi podstawowych procesów w firmie przy możliwie najniższych kosztach.

Poziom Uniwersalny

Idealny wybór dla większości małych i średnich przedsiębiorstw oraz użytkowników, którzy potrzebują oprogramowania do obsługi wystandaryzowanych procesów, typowych dla firm w danej branży, jednocześnie szukających rozwiązań informatycznych o możliwie najlepszej relacji jakości i funkcjonalności do kosztów

Poziom Profesjonalny

Polecany przedsiębiorstwom i użytkownikom, którzy oczekują rozwiązań informatycznych wspierających najbardziej zaawansowane procesy, często unikalne dla branży i indywidualnie dopasowane do specyfiki danej organizacji, przy optymalnych kosztach.

Pakiet Finanse i Księgowość

Ponad 25 lat temu wprowadzony został na rynek pierwszy powszechnie dostępny w środowisku Windows program finansowo-księgowy, którego najnowsza wersja – Symfonia Finanse i Księgowość – jest jednym z najpopularniejszych na rynku programów.

Oferujemy w nim bardzo rozbudowane możliwości prowadzenia pełnej księgowości, integracji z innymi rozwiązaniami informatycznymi, np. wspierającymi zarządzanie sprzedażą i magazynem. 

Program Symfonia Finanse i Księgowość został zbudowany w taki sposób, by z jednej strony był bardzo elastyczny w obsłudze księgowej dowolnych zdarzeń ekonomicznych, a z drugiej ograniczał pole do popełnienia operatorskich błędów.

Bardzo ważna jest również ergonomia pracy rozumiana jako coś więcej niż tylko wygoda użycia. Widoczne jest to w tych miejscach, gdzie dane można wprowadzać ręcznie. Program sam podpowiada wówczas zakres danych, które w tej operacji są potrzebne.

Naszym nowatorskim osiągnięciem, które z biegiem czasu stało się standardem w polskim oprogramowaniu dla księgowości, jest bufor, czyli miejsce wstępnej rejestracji dokumentów do weryfikacji i sprawdzenia przed ostatecznym zapisem do ksiąg

Poziomy rozwiązań Symfonia Finanse i Księgowość

START

 • Przeznaczony do obsługi osoób fizycznych/przedsiębiorstw, których właściciele rozliczają się w formie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Program umożliwa prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), rozliczeń ryczałtowych, karty podatkowej.

EKONOMICZNY

 • Kompletne rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednoodziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno - lub wieloodziałowych prowadzących działalność hadlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży.
 • System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy.
 • Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również jednostkach budżetowych.

PROFESJONALNY

 • System wspiera obsługę złożonych procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy.
 • System łatwo integruje się z rozwiązaniami informatycznych innych dostawców, oferujących specyficzne rozwiązania branżowe.
 • Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania "szytego na miarę" oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.
Symfonia
Finanse i Księgowość
START
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
KPiR, Ryczałt, Karta podatkowaTAK   
Rachunkowość bilansowa TAKTAKTAK
Obsługa podatku dochodowego i VATTAKTAKTAKTAK
Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowaTAKTAKTAKTAK
Obsługa płatnościTAKTAKTAKTAK
Automatyka księgowaTAKTAKTAKTAK
Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa TAKTAKTAK
Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa TAKTAKTAK
Rejestr środków trwałych – dla KPiRTAK   
Rejestr środków trwałych – dla KH  TAKTAK
Zaawansowana obsługa płatności  TAKTAK
Zaawansowana obsługa majątku trwałego  TAKTAK
Zaawansowana Automatyka Księgowa  TAKTAK
Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa  TAKTAK
Szerokie możliwości dopasowania Systemu   TAK
Zautomatyzowana współpraca
z oprogramowaniem zewnętrznym
   TAK
Usługi i rozwiązania dodatkowe – dodatkowo płatne
Symfonia
Finanse i Księgowość
START
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Obsługa wielu firmTAKTAKTAKTAK
Symfonia AsystentTAKTAKTAKTAK
Symfonia University AdvancedTAKTAKTAKTAK
Import danych do JPK_VAT_V7 z plików
(format 3.0 z JPK_V7)
 TAKTAKTAK
Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych producentów TAKTAKTAK
Web API   TAK
Microsoft 365 Business Premium TAKTAK 
Business Intelligence   TAK
Symfonia e-AudytorTAKTAKTAKTAK
Symfonia Obieg Dokumentów TAKTAKTAK
Symfonia Biuro Rachunkowe OnlineTAKTAKTAKTAK
Symfonia Między FirmamiTAKTAKTAKTAK

Pakiet Kadry i Płace

Dedykowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób. Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Symfonia Kadry i Płace wraz z rozszerzeniami umożliwiającymi pracownikom dostęp zdalny do istotnych procesów HR (tzw. self-service) to kompletny ekosystem wspierający efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami zgodnie z przepisami prawa.

Oprogramowanie zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ na co dzień nad jego aktualizacją i rozwojem pracują prawdziwi pasjonaci nie tylko w zakresie technologii, ale
i prawa oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to rozwiązanie tworzone przez ekspertów dla ekspertów. 

Kadry i płace to jednak nie wszystko. Nasz ekosystem kadrowo-płacowy umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, rozwoju pracowników, komunikacji oraz obsługę pracowników w kilku językach. 

Poziomy rozwiązań Symfonia Kadry i Płace

EKONOMICZNY

 • Przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 200 osób.
 • Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi pozwalający na większą automatyzację procesów i komunikację z pracownikami.
 • Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.

PROFESJONALNY

 • Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób.
 • Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.
 • Większa efektywność automatyzacji procvesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
Symfonia Kadry i Płace
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracyTAKTAKTAK
Czas pracy/obsługa nieobecnościTAKTAKTAK
Rozliczanie wynagrodzeńTAKTAKTAK
Eksport LP do FKTAKTAKTAK
PPK/PPE naliczenie wpłatTAKTAKTAK
Deklaracje podatkowe/ZUSTAKTAKTAK
Potrącenia od nettoTAKTAKTAK
Integracja z TachoSpeedTAKTAKTAK
Przelewy elektroniczne dla pracownikówTAKTAKTAK
Korekty wynagrodzeńTAKTAKTAK
Benefity pracownicze TAKTAK
Integracja z RCP TAKTAK
PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem TAKTAK
API e-ZLA TAKTAK
e-Teczka  TAK
PPK – API/Kompleksowe zarządzanie  TAK
Plany Emerytalne PPKOPCJA PŁATNAOPCJA PŁATNAOPCJA PŁATNA
Rozszerzenia dodatkowe – opcje płatne

Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami.
Oprócz integracji (wymiany danych) z wszystkimi TFI poprzez pliki xml dostępnych w prostszym wariancie tego dodatku umożliwia także bardziej zaawansowane technicznie i wygodniejsze połączenie przez API z wybranymi TFI (Aviva, Axa, Allianz).
W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI

Dodatek chmurowy do systemu Kadry i Płace wspierający pracę działów HR. HR Cloud zapewnia wsparcie przy pracy zdalnej w postaci zlecania zadań i weryfikacji ich wykonania.
Pracownicy mają dostęp do platformy poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną na systemy operacyjne Android i iOS 24/7, na której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o urlop czy zapoznać się z firmowymi dokumentami. Dane dotyczące podstawowych nieobecności są synchronizowane z systemem Symfonia Kadry i Płace, który weryfikuje bilanse urlopowe pracowników.

Tworzenie szkoleń w formie e-learningów bezpośrednio z aplikacji za pomocą gotowych slajdów interaktywnych (np. połącz w pary, tekst z obrazkiem, osadzenie filmu itp.) lub generator
e-learningów z prezentacji MS PowerPoint.

Zestaw narzędzi ułatwiający komunikację wewnątrz firmy. Zawiera czat, mailbox (wymiana wiadomości wewnątrz systemu HRcloud), firmowe forum oraz dostęp do tworzenia grup projektowych.

Przeprowadzenie całego procesu rekrutacji – od opublikowania ogłoszenia do zatrudnienia kandydata. Przesłane CV kandydatów są przechowywane w jednym miejscu, co daje możliwość szybszej analizy ich kompetencji. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w innych rekrutacjach danego pracodawcy, mamy możliwość przepisywania CV pomiędzy ogłoszeniami. 
System pozwala na archiwizację CV kandydatów lub trwałe ich usunięcie po zakończonej rekrutacji. Rozszerzone statystki dla każdej prowadzonej rekrutacji pozwalają na weryfikację wejść na daną ofertę z rozbiciem na poszczególne portale czy też na zbadanie efektywności danej rekrutacji.

Udostępnia 24 h/dobę wszystkim pracownikom firmy witrynę, w której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o nieobecność, potwierdzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczyć delegację czy przejrzeć własne dane osobowe i je zaktualizować.
Wspiera wybrane procesy HR – zarządzanie czasem pracy i jego rejestrację, raportowanie na projekty, udostępnianie pracownikom ich dokumentów, np. PIT-11 i pasków płacowych. Pozwala na definiowanie i obsługę własnych procesów biznesowych związanych z pracownikami oraz wynagrodzeniami. Zawiera m.in.:

 • Realizacja procesów bezpośrednio przez pracowników i kierowników w formie samoobsługowej (ang. self-service)
 • Elektroniczny obieg wniosków 
 • Wgląd do ważnych informacji o innych osobach zgodnie z uprawnieniami
 • Obsługa rejestracji czasu pracy
 • Raportowanie czasu pracy na projekty
 • Tworzenie przez kierownika harmonogramów pracy dla członków swojego zespołu.

e-Pracownik do Kadry i Płace

Program e-Pracownik ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program współpracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w firmie osób, są dostępne w każdej chwili.
Obrót dokumentów jest zredukowany dzięki dokumentacji elektronicznej. Wystarczy jednorazowe wypełnienie danych, co pozwala na zdalne generowanie umów i rachunków. Ułatwiona jest także realizacja nowych przepisów.

Program dostosowany jest do większości systemów RCP, a w przypadku braku zgodności, narzędzie dostosowywane jest w trakcie wdrażania.
Posiada prosty i intuicyjny Interfejs. Użytkownik nie musi organizować szkoleń czy opracowań dzięki kontroli poziomu dostępu. Przejrzysta obsługa pozwala na proste udostępnianie danych o urlopie, zwolnieniach czy badaniach.
Realizacja projektów czy akceptacja wniosków pilnowana jest dzięki wewnętrznemu kalendarzowi, który przypomina o terminach.

Pakiet Handel

Dedykowany dla firm jedno lub wielooddziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

Większość firm prowadzących sprzedaż spotkała się z takimi zdarzeniami, jak zamówienie przez klienta towaru, którego akurat nie ma w magazynie, zakup w złej cenie, gdy np. promocja na dany produkt już minęła, opóźnienia w kompletacji zamówienia i jego wysyłce.

Tego typu problemów można jednak uniknąć dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem. Można także znacznie przyspieszyć, rozwinąć i zwiększyć sprzedaż, gdy dostęp do wszystkich ważnych informacji jest w jednym miejscu, są one aktualne, uporządkowane, a wiele czynności można wykonać mobilnie, za pomocą smartfona, a dodatkowo łatwo da się powiązać dane z tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem internetowym (e-commerce).

Poziomy rozwiązań Symfonia Handel

EKONOMICZNY

 • Przeznaczony dla jednoodziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony dla firm jedno- lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi.
 • Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki.
 • Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzedzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

PROFESJONALNY

 • Przeznaczony dla średnich i duzych przdsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi.
 • Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.
 • Większa efektywność automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
Symfonia Handel
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupuTAKTAKTAK
Elastyczna gospodarka magazynowaTAKTAKTAK
Rozbudowane mechanizmy rozliczeń z kontrahentamiTAKTAKTAK
Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa (podatkowego)TAKTAKTAK
Pełna integracja z urządzeniami fiskalnymi TAKTAK
Własne pola kontrahentów i specyfikacja towarów TAKTAK
Elastyczne dopasowanie raportów TAKTAK
Zaawansowane możliwości analityczne  TAK
Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym (np. własna platforma B2B)  TAK
Szerokie możliwości dopasowania systemu do klienta  TAK
Usługi i rozwiązania dodatkowe – dodatkowo płatne
Symfonia Handel
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Obsługa wielu firmTAKTAKTAK
Symfonia Asystent – panel operacyjny do zarządzania grupą firmTAKTAKTAK
Integrator e-Commerce TAKTAK
Mobilny Handel TAKTAK
Mobilny Magazyn TAKTAK
Aalityk sprzedaży TAKTAK
Business Intelligence  TAK
WebAPI  TAK

HR Cloud

Sage HRcloud to kompleksowe narzędzie pozwalające na zarządzanie procesami HR w organizacji System zbudowany jest z 4 modułów Podstawowy, Szkolenia (w tym e Learning), Komunikacja, Rekrutacja Wszystkie funkcjonalności są ze sobą zintegrowane, tworząc kompleksowy system do zarządzania rozwojem pracowników.

Sage HRcloud jest dostępny przez przeglądarkę www, dzięki czemu można z niego korzystać w dowolnym czasie i miejscu.

Moduł Podstawowy:

Moduł w podstawowej funkcjonalności umożliwia składanie wniosków tj wniosek o rekrutacje, wniosek o szkolenie, wniosek o urlop Domyślnie dostępne są wnioski podzielone na kategorie Nieobecności, Administracja, HR, Księgowość, Szkolenia a także Administracja. Klient samodzielnie może również tworzyć własne wnioski z dostępnych formularzy Dzięki temu każdy zestaw może zostać dopasowany do specyfiki pracy i procesów w danej firmie

Dodatkowo moduł podstawowy zapewnia synchronizację z Sage Kadry i Płace One Payroll w obszarze podstawowych danych pracowniczych oraz absencji

Kluczowe funkcje modułu:

 • Dwustronna synchronizacja z Sage Kadry i Płace One Payroll w obszarze absencji (w tym bilanse urlopowe)
 • Synchronizacja danych z Sage Kadry i Płace One Payroll do Sage HRcloud (imię i nazwisko; Stanowisko; adres e mail
 • Ustawienie struktury organizacyjnej
 • Obsługa wniosków pracowniczych, a w tym wniosków o nieobecność
 • Możliwość kreowania własnych szablonów wniosków pracowniczych
 • Proste zarządzanie wnioskami oraz ścieżkami akceptacji i zadań wynikających ze specyfiki danego wniosku
 • Szybki dostęp do wniosków dla menedżera i pracownika z poziomu kafelka wnioski
 • Podgląd procesu akceptacji wniosków
 • Komunikacja dotycząca wniosku prowadzona za pomocą komentarzy dodawanych do wniosków
 • Dostęp do wszystkich rodzajów wniosków w jednym miejscu dla administratora, wspierające ich zarządzaniu
 • Możliwość decydowania o zasięgu dostępu do wniosku a także jego ścieżce akceptacji
 • Profil pracownika (kalendarz, adres e mail, numer telefonu, dział, przełożony)
 • Planowanie zadań w kalendarzu (brak synchronizacji z Outlook’iem
 • Kafel Zadania umożliwiają kontrolowanie zadań dotyczących każdego użytkownika, każda z osób po wejściu do Systemu wie, jakie czynności ma wykonać
 • Wysyłanie maili z Sage HRcloud
 • Szukaj pracownika dostęp do najważniejszych informacji o pracownikach w jednym miejscu, wraz z możliwością wyszukania ich w strukturze firmy

Moduł Rekrutacja:

Moduł rekrutacji i selekcji (w formule ATS Aplicant Tracking System pozwala na zaawansowane zarządzanie procesem zbierania i analizy aplikacji kandydatów.

Kluczowe funkcje modułu:

 • Prowadzenie rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji
 • Szybki i łatwy dostęp do prowadzonych procesów dla kandydatów wewnętrznych poprzez System
 • Zarządzanie aplikacjami kandydatów w oparciu o zdefiniowane kryteria oceny
 • Definiowanie kalendarza spotkań z wybranymi kandydatami wraz z rejestracją oceny
 • Tworzenie i zarządzanie profilem kandydata, komunikację z kandydatem, także zautomatyzowaną
 • Wyszukiwanie aplikacji w zarejestrowanej w bazie z konkretnej lub wszystkich przeprowadzonych rekrutacji
 • Dostęp do procesu rekrutacji menedżerów, którzy mogą monitorować ich przebieg, a także aktywnie w nim uczestniczyć poprzez ocenę kandydatów, dodawania notatek itd.
 • Analizę i raportowanie rekrutacji i kandydatów na poszczególnych etapach procesu

Moduł Szkolenia:

Moduł szkoleń zawiera wszystkie niezbędne funkcje do pełnej archiwizacji projektów szkoleniowych i ich prowadzenia, począwszy od ich zaplanowania poprzez ewaluację.

Kluczowe funkcje modułu:

 • Tworzenie planów szkoleń
 • Archiwizację informacji o szkoleniach i kursach przebytych w organizacji, tworząc historię rozwoju pracownika
 • Archiwizację materiałów szkoleniowych
 • Wypełnianie przez uczestników ankiety ewaluacyjnej oceniającą szkolenie, trenera i organizację
 • Organizowanie szkoleń wewnętrznych w trybie otwartym i zamkniętym
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Uczestniczenie na forum wymiany doświadczeń dedykowanym tylko dla uczestników szkolenia
 • Zbieranie potrzeb szkoleniowych wynikających z wniosków szkoleniowych
 • Tworzenie bazy dostawców szkoleniowych z opcją ich oceny i porównywania
 • Tworzenie bazy ośrodków szkoleniowych z możliwością ich wyszukiwania w. kryteriów i wysyłania
  zbiorczych zapytań ofertowych
 • Możliwość tworzenia e-Learningów poprzez wbudowany kreator lub zaczytanie własnej prezentacji
 • Możliwość tworzenia testów sprawdzających wiedzę pracownika
 • Możliwość tworzenia raportów dla przełożonego z informacją kto wykonał szkolenie i z jakim efektem
 • Możliwość tworzenia bazy szkoleń e-learningowych np. dla nowych pracowników

Moduł Komunikacja:

Moduł komunikacja to intuicyjny i efektywny sposób przekazywania informacji do pracowników oraz pomiędzy nimi. Sprawdza się w przypadku kluczowych informacji do zespołów znajdujących się w różnych lokalizacjach.

 

Kluczowe funkcje modułu:

 • Wall to podstawowy moduł komunikacyjny systemu, oferujący nowoczesną formę komunikacji i integracji pracowników, zgodny z trendami portali społecznościowych
 • Forum narzędzie komunikacyjne, pozwalające na dowolne zarządzanie ilością tematów, wątków
 • Czat umożliwia szybką i bezpośrednią wymianę wiadomości pomiędzy pracownikami
 • Aktualności pozwalają na planowanie i zarządzanie organizacją ogłoszeń, wiadomości i wydarzeń firmowych jak np.: eventów związanych z firmą – wyjazd integracyjny, akcje charytatywne
 • Dokumenty umożliwiają dzielenie się niezbędnymi informacjach między odpowiednimi pracownikami, przechowuj, zarządzaj i udostępniaj dokumenty z poziomu systemu
 • Mailbox system oferuje możliwość wysyłania korespondencji między pracownikami organizacji na zasadzie skrzynki pocztowej, bez odrębnego adresu mailowego
 • Kafel Zadania umożliwiają kontrolowanie zadań dotyczących każdego użytkownika, każda z osób po wejściu do Systemu wie, jakie czynności ma wykonać

Symfonia Obieg Dokumentów

Obieg Dokumentów jest kompleksowym rozwiązaniem optymalizującym obieg dokumentów w każdej organizacji. Rozwiązanie powstało w wyniku kooperacji Sage – globalnego producenta oprogramowania dla firm oraz eDokumenty sp. z o.o. posiadającej piętnastoletnie doświadczenie w dostarczaniu systemów IT do optymalizacji obsługi dokumentów i danych w firmach.

W Symfonia Obieg Dokumentów Obsłużysz:

 • Obieg faktur kosztowych
 • Korespondencję wychodząca i przychodzącą
 • Proces archiwizacji dokumentów wielu rodzajów
 • Pracę grupową za pomocą poczty email, dostępu do kalendarzy i wspólnych zadań

Bezpieczeństwo:

Dostawcą serwerów dla rozwiązania Sage Obieg Dokumentów jest Amazon Web Services (AWS), którego serwery zlokalizowane są we Frankfurcie. Gwarantuje to najwyższy stopień bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych informacji. Po odpowiedniej konfiguracji tworzenie kopii zapasowej dla przechowywanych danych tworzona jest codziennie. Dzięki temu Twoje dane są zawsze bezpieczne i masz do nich natychmiastowy dostęp bez żadnych opóźnień.

Moduły:

 • Obieg dokumentów z funkcją OCR
 • Obsługa korespondencji
 • Umowy
 • Sprawy
 • Delegacje
 • Poczta email
 • Kalendarz
 • Wnioski zakupowe

Za pomocą Symfonia Obieg Dokumentów:

 • Szybko wprowadzisz dokument kosztowy, prześlesz do obiegu elektronicznego w firmie, dokonasz dekretacji kosztów i prześlesz do modułu księgowego Sage.
 • W pełni obsłużysz procesy dokumentacji delegacji krajowych i zagranicznych;
 • Stworzysz firmowe pisma z gotowych szablonów;
 • Wprowadzisz e-maile do archiwum;
 • Obsłużysz zamówienia wewnętrzne, przydzielone zadania i śledzenie realizacji procesów.
Poziomy
PAKIET MINI
PAKIET BASIC
PAKIET FULL
PRACA ZDALNA
FUNKCJE
 • OCR faktur zakupu
 • Obieg faktur zakupu
 • 2 GB przestrzeni w chmurze
 • OCR faktur zakupu
 • Obieg faktur zakupu
 • Delegacje
 • Korespondencja przychodząca i wychodząca
 • Umowy
 • 5 GB przestrzeni w chmurze
 • OCR faktur zakupu
 • Obieg faktur zakupu
 • Delegacje
 • Korespondencja przychodząca i wychodząca
 • Umowy
 • Sprawy
 • Kalendarz i zadania
 • Poczta email
 • Wnioski zakupowe
 • 5 GB przestrzeni w chmurze
 • 5 GB przestrzeni w chmurze
 • Sprawy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Lista obecności pracowników
 • Komunikator
 • Kanban

Zarządzanie Produkcją

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspiera proces obsługi produkcji jednostkowej i seryjnej. Najważniejsze realizowane w module zadania biznesowe to:

 • definiowanie i planowanie poszczególnych etapów procesu produkcji,
 • precyzyjne szacowanie kosztów i zapotrzebowania na surowce,
 • optymalizacja procesu produkcji,
 • wsparcie pracy pracowników działu produkcji, sprzedaży, logistyki i księgowości.
 
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
FUNKCJE

BRAK

Dedykowany do firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych, do komputerowego wsparcia technologicznych procesów wytwarzania produktów. Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. Usprawnia pracę działów konstrukcyjno-technologicznych, produkcyjnych, planowania, zakupów, sprzedaży, logistyki i księgowości.Dedykowany do firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych, czasy oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu produkcji, jak i działu księgowego. Czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie pro-cesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych.
  Receptura podstawowaReceptura podstawowa
Symulacja kalkulacji kosztów produkcjiSymulacja kalkulacji kosztów produkcji
BOM – specyfikacja materiałowaBOM – specyfikacja materiałowa
Karty technologiczneKarty technologiczne
ZamiennikiZamienniki
Parametry produkcyjne produktuParametry produkcyjne produktu
Stany magazynowe – bilans materiałowyStany magazynowe – bilans materiałowy
Planowanie sposobu wytwarzaniaPlanowanie sposobu wytwarzania
Zamówienia wewnętrzneZamówienia wewnętrzne
Sprawdzenie wykonalności (bilans przed wygenerowaniem zlecenia)Sprawdzenie wykonalności (bilans przed wygenerowaniem zlecenia)
Rozliczanie i ewidencja: surowców, produktów, czasów operacjiRozliczanie i ewidencja: surowców, produktów, czasów operacji
Łańcuch dostaw – symulacja i realizacja zapotrzebowania na surowceŁańcuch dostaw – symulacja i realizacja zapotrzebowania na surowce
Karty pracyKarty pracy
Rejestracja czasu pracy wykonawcyRejestracja czasu pracy wykonawcy
Modyfikacja listy materiałowejModyfikacja listy materiałowej
Dokumenty magazynowe (z i do Produkcji)Dokumenty magazynowe (z i do Produkcji)
Wiele kart technologicznych do jednego kodu towarowegoWiele kart technologicznych do jednego kodu towarowego
Rozliczanie produkcjiRozliczanie produkcji
Gospodarka odpadami produkcyjnymiGospodarka odpadami produkcyjnymi
Rozliczenie strat technologicznychRozliczenie strat technologicznych
Realizacja zamówień od klientówRealizacja zamówień od klientów
Kreator raportówKreator raportów
KooperacjeKooperacje
TraceabilityTraceability
University Basic ProdukcjaUniversity Basic Produkcja
 Harmonogramowanie
Optymalizacja planów produkcyjnych
Zamienniki półproduktów
API do modułu Produkcja
API do modułu Panele Meldunkowe

Kliknij i Poproś o Ofertę

Co radzą Eksperci w zakresie przygotowania na obsługę KseF? Teoria i praktyka

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez spółkę Symfonia Sp. z o.o. w celach przesyłania mi na podany adres e-mail materiałów związanych z konferencją oraz newsletterów, informacji o nowościach i promocjach. Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" wyrażam zgodę na udostępnienie przez Patcom Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w w/w formularzu spółce Symfonia Sp. z o.o. w celu umożliwienia tejże spółce przesyłania na podany adres e-mail materiałów związanych z konferencją oraz newsletterów, informacji o nowościach i promocjach. Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" informuję, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności Patcom Sp. z o.o.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" informuję, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności Symfonia Sp. z o.o.