Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PATCOM Sp. z o.o.
tel. 605 088 088
e-mail: biuro@patcom.pl

Cel Zbierania Danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Wobec powyższego użytkownik korzystający ze strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (np. przesyłania promocji lub ofert przygotowanych przez Patcom W.W.Drewniak). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Odbiorcami danych są: Patcom oraz firmy współpracujące.

Czas Przetwarzania Danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Użytkownika
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.