Oferta - Biuro Rachunkowe - Symfonia

Pakiet Finanse i Księgowość

Ponad 25 lat temu wprowadzony został na rynek pierwszy powszechnie dostępny w środowisku Windows program finansowo-księgowy, którego najnowsza wersja – Sage Symfonia Finanse i Księgowość – jest jednym z najpopularniejszych na rynku programów.

Oferujemy w nim bardzo rozbudowane możliwości prowadzenia pełnej księgowości, integracji z innymi rozwiązaniami informatycznymi, np. wspierającymi zarządzanie sprzedażą i magazynem. 

Program Sage Symfonia Finanse i Księgowość został zbudowany w taki sposób, by z jednej strony był bardzo elastyczny w obsłudze księgowej dowolnych zdarzeń ekonomicznych, a z drugiej ograniczał pole do popełnienia operatorskich błędów.

Bardzo ważna jest również ergonomia pracy rozumiana jako coś więcej niż tylko wygoda użycia. Widoczne jest to w tych miejscach, gdzie dane można wprowadzać ręcznie. Program sam podpowiada wówczas zakres danych, które w tej operacji są potrzebne.

Naszym nowatorskim osiągnięciem, które z biegiem czasu stało się standardem w polskim oprogramowaniu dla księgowości, jest bufor, czyli miejsce wstępnej rejestracji dokumentów do weryfikacji i sprawdzenia przed ostatecznym zapisem do ksiąg

Poziomy rozwiązań Sage Symfonia Finanse i Księgowość

START

 • Przeznaczony do obsługi osoób fizycznych/przedsiębiorstw, których właściciele rozliczają się w formie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Program umożliwa prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), rozliczeń ryczałtowych, karty podatkowej.

EKONOMICZNY

 • Kompletne rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednoodziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno - lub wieloodziałowych prowadzących działalność hadlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży.
 • System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy.
 • Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również jednostkach budżetowych.

PROFESJONALNY

 • System wspiera obsługę złożonych procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy.
 • System łatwo integruje się z rozwiązaniami informatycznych innych dostawców, oferujących specyficzne rozwiązania branżowe.
 • Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania "szytego na miarę" oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
START
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
KPiR, Ryczałt, Karta podatkowa TAK
Rachunkowość bilansowa TAK TAK TAK
Obsługa podatku dochodowego i VAT TAK TAK TAK TAK
Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa TAK TAK TAK TAK
Obsługa płatności TAK TAK TAK TAK
Automatyka księgowa TAK TAK TAK TAK
Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa TAK TAK TAK
Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa TAK TAK TAK
Rejestr środków trwałych – dla KPiR TAK
Rejestr środków trwałych – dla KH TAK TAK
Zaawansowana obsługa płatności TAK TAK
Zaawansowana obsługa majątku trwałego TAK TAK
Zaawansowana Automatyka Księgowa TAK TAK
Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa TAK TAK
Szerokie możliwości dopasowania Systemu TAK
Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym TAK
Usługi i rozwiązania dodatkowe – dodatkowo płatne
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
START
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Obsługa wielu firm TAK TAK TAK TAK
Sage Asystent TAK TAK TAK TAK
Sage University Advanced TAK TAK TAK TAK
Import danych do JPK_VAT_V7 z plików (format 3.0 z JPK_V7) TAK TAK TAK
Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych producentów TAK TAK TAK
Web API TAK
Microsoft 365 Business Premium TAK TAK
Business Intelligence TAK
Sage e-Audytor TAK TAK TAK TAK
Sage Obieg Dokumentów TAK TAK TAK
Sage Biuro Rachunkowe Online TAK TAK TAK TAK
Sage Między Firmami TAK TAK TAK TAK

Pakiet Kadry i Płace

Dedykowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób. Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Sage Symfonia Kadry i Płace wraz z rozszerzeniami umożliwiającymi pracownikom dostęp zdalny do istotnych procesów HR (tzw. self-service) to kompletny ekosystem wspierający efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami zgodnie z przepisami prawa.

Oprogramowanie zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ na co dzień nad jego aktualizacją i rozwojem pracują prawdziwi pasjonaci nie tylko w zakresie technologii, ale
i prawa oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to rozwiązanie tworzone przez ekspertów dla ekspertów. 

Kadry i płace to jednak nie wszystko. Nasz ekosystem kadrowo-płacowy umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, rozwoju pracowników, komunikacji oraz obsługę pracowników w kilku językach. 

Poziomy rozwiązań Sage Symfonia Kadry i Płace

EKONOMICZNY

 • Przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 200 osób.
 • Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi pozwalający na większą automatyzację procesów i komunikację z pracownikami.
 • Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.

PROFESJONALNY

 • Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób.
 • Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.
 • Większa efektywność automatyzacji procvesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
Sage Symfonia Kadry i Płace
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy TAK TAK TAK
Czas pracy/obsługa nieobecności TAK TAK TAK
Rozliczanie wynagrodzeń TAK TAK TAK
Eksport LP do FK TAK TAK TAK
PPK/PPE naliczenie wpłat TAK TAK TAK
Deklaracje podatkowe/ZUS TAK TAK TAK
Potrącenia od netto TAK TAK TAK
Integracja z TachoSpeed TAK TAK TAK
Przelewy elektroniczne dla pracowników TAK TAK TAK
Korekty wynagrodzeń TAK TAK TAK
Benefity pracownicze TAK TAK
Integracja z RCP TAK TAK
PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem TAK TAK
API e-ZLA TAK TAK
e-Teczka TAK
PPK – API/Kompleksowe zarządzanie TAK
Plany Emerytalne PPK OPCJA PŁATNA OPCJA PŁATNA OPCJA PŁATNA
Rozszerzenia dodatkowe – opcje płatne

Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami.
Oprócz integracji (wymiany danych) z wszystkimi TFI poprzez pliki xml dostępnych w prostszym wariancie tego dodatku umożliwia także bardziej zaawansowane technicznie i wygodniejsze połączenie przez API z wybranymi TFI (Aviva, Axa, Allianz).
W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI

Dodatek chmurowy do systemu Kadry i Płace wspierający pracę działów HR. Sage HRcloud zapewnia wsparcie przy pracy zdalnej w postaci zlecania zadań i weryfikacji ich wykonania.
Pracownicy mają dostęp do platformy poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną na systemy operacyjne Android i iOS 24/7, na której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o urlop czy zapoznać się z firmowymi dokumentami. Dane dotyczące podstawowych nieobecności są synchronizowane z systemem Sage Symfonia Kadry i Płace, który weryfikuje bilanse urlopowe pracowników.

Tworzenie szkoleń w formie e-learningów bezpośrednio z aplikacji za pomocą gotowych slajdów interaktywnych (np. połącz w pary, tekst z obrazkiem, osadzenie filmu itp.) lub generator
e-learningów z prezentacji MS PowerPoint.

Zestaw narzędzi ułatwiający komunikację wewnątrz firmy. Zawiera czat, mailbox (wymiana wiadomości wewnątrz systemu HRcloud), firmowe forum oraz dostęp do tworzenia grup projektowych.

Przeprowadzenie całego procesu rekrutacji – od opublikowania ogłoszenia do zatrudnienia kandydata. Przesłane CV kandydatów są przechowywane w jednym miejscu, co daje możliwość szybszej analizy ich kompetencji. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w innych rekrutacjach danego pracodawcy, mamy możliwość przepisywania CV pomiędzy ogłoszeniami. 
System pozwala na archiwizację CV kandydatów lub trwałe ich usunięcie po zakończonej rekrutacji. Rozszerzone statystki dla każdej prowadzonej rekrutacji pozwalają na weryfikację wejść na daną ofertę z rozbiciem na poszczególne portale czy też na zbadanie efektywności danej rekrutacji.

Udostępnia 24 h/dobę wszystkim pracownikom firmy witrynę, w której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o nieobecność, potwierdzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczyć delegację czy przejrzeć własne dane osobowe i je zaktualizować.
Wspiera wybrane procesy HR – zarządzanie czasem pracy i jego rejestrację, raportowanie na projekty, udostępnianie pracownikom ich dokumentów, np. PIT-11 i pasków płacowych. Pozwala na definiowanie i obsługę własnych procesów biznesowych związanych z pracownikami oraz wynagrodzeniami. Zawiera m.in.:

 • Realizacja procesów bezpośrednio przez pracowników i kierowników w formie samoobsługowej (ang. self-service)
 • Elektroniczny obieg wniosków 
 • Wgląd do ważnych informacji o innych osobach zgodnie z uprawnieniami
 • Obsługa rejestracji czasu pracy
 • Raportowanie czasu pracy na projekty
 • Tworzenie przez kierownika harmonogramów pracy dla członków swojego zespołu.
e-Pracownik do One Payroll

Program e-Pracownik ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program współpracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w firmie osób, są dostępne w każdej chwili.
Obrót dokumentów jest zredukowany dzięki dokumentacji elektronicznej. Wystarczy jednorazowe wypełnienie danych, co pozwala na zdalne generowanie umów i rachunków. Ułatwiona jest także realizacja nowych przepisów.

Program dostosowany jest do większości systemów RCP, a w przypadku braku zgodności, narzędzie dostosowywane jest w trakcie wdrażania.
Posiada prosty i intuicyjny Interfejs. Użytkownik nie musi organizować szkoleń czy opracowań dzięki kontroli poziomu dostępu. Przejrzysta obsługa pozwala na proste udostępnianie danych o urlopie, zwolnieniach czy badaniach.
Realizacja projektów czy akceptacja wniosków pilnowana jest dzięki wewnętrznemu kalendarzowi, który przypomina o terminach.

Pakiet Handel

Dedykowany dla firm jedno lub wielooddziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

Większość firm prowadzących sprzedaż spotkała się z takimi zdarzeniami, jak zamówienie przez klienta towaru, którego akurat nie ma w magazynie, zakup w złej cenie, gdy np. promocja na dany produkt już minęła, opóźnienia w kompletacji zamówienia i jego wysyłce.

Tego typu problemów można jednak uniknąć dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem. Można także znacznie przyspieszyć, rozwinąć i zwiększyć sprzedaż, gdy dostęp do wszystkich ważnych informacji jest w jednym miejscu, są one aktualne, uporządkowane, a wiele czynności można wykonać mobilnie, za pomocą smartfona, a dodatkowo łatwo da się powiązać dane z tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem internetowym (e-commerce).

Poziomy rozwiązań Sage Symfonia Handel

EKONOMICZNY

 • Przeznaczony dla jednoodziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

UNIWERSALNY

 • Przeznaczony dla firm jedno- lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi.
 • Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki.
 • Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzedzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

PROFESJONALNY

 • Przeznaczony dla średnich i duzych przdsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi.
 • Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.
 • Większa efektywność automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
Sage Symfonia Handel
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupu TAK TAK TAK
Elastyczna gospodarka magazynowa TAK TAK TAK
Rozbudowane mechanizmy rozliczeń z kontrahentami TAK TAK TAK
Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa (podatkowego) TAK TAK TAK
Pełna integracja z urządzeniami fiskalnymi TAK TAK
Własne pola kontrahentów i specyfikacja towarów TAK TAK
Elastyczne dopasowanie raportów TAK TAK
Zaawansowane możliwości analityczne TAK
Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym (np. własna platforma B2B) TAK
Szerokie możliwości dopasowania systemu do klienta TAK
Usługi i rozwiązania dodatkowe – dodatkowo płatne
Sage Symfonia Handel
EKONOMICZNY
UNIWERSALNY
PROFESJONALNY
Obsługa wielu firm TAK TAK TAK
Sage Asystent – panel operacyjny do zarządzania grupą firm TAK TAK TAK
Integrator e-Commerce TAK TAK
Mobilny Handel TAK TAK
Mobilny Magazyn TAK TAK
Aalityk sprzedaży TAK TAK
Business Intelligence TAK
WebAPI TAK

Symfonia eBiuro

Fakturowanie i księgowość online

Fakturowanie i OCR

 

Korzyści dla biura:

 • Korzystając z jej udogodnień oszczędzasz czas i pieniądze.

 • Nie musisz nic instalować ani wdrażać. Wystarczy, że masz dostęp do internetu by cieszyć się olbrzymią swobodą i elastycznością pracy dzięki intuicyjnym, nowoczesnym narzędziom od Sage takim jak biuro rachunkowe online.

 • Wdrożenie systemu jest proste i nie wymaga szkolenia. Wystarczy znajomość środowiska online, by swobodnie zarządzać platformą, która eliminuje papierowy obieg dokumentów, wprowadzając nowoczesne, efektywne i intuicyjne dla użytkownika rozwiązania.Z platformą Sage Biuro Rachunkowe Online usprawnisz komunikację.

 • Od teraz wymiana dokumentów pomiędzy księgowym a firmą będzie prostsza, szybsza i bezpieczniejsza.

 • Sage Biuro Rachunkowe Online ułatwi Ci organizację pracy.

 • Wystarczy dostęp do internetu, by móc pracować z każdego miejsca i o każdej porze.

Korzyści dla klienta:

 • Dzięki korzystaniu z Sage Biura Rachunkowego Online, klient obsługuje tylko jedno miejsce współpracy ze swoim biurem rachunkowym, dzięki czemu zachowuje porządek w dokumentacji. Lepsza organizacja pracy redukuje zbędne i dublujące się czynności (np. gdy kilka osób wysyła ponownie te same dokumenty do biura rachunkowego).

 • Klient kontaktuje się z biurem wyłącznie cyfrowo. Nie ma potrzeby drukowania dokumentów, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze, a oryginały dokumentów są zawsze w firmie. Nie musi tracić czasu w korkach dowożąc papiery do biura czy w kolejkach na poczcie.

 • System automatycznie wysyła powiadomienia o nowych dokumentach, zadaniach lub komentarzach ze strony księgowego obsługującego dany proces po stronie biura rachunkowego.

 • Wszystkie procesy są obsługiwane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Sage Biuro Rachunkowe Online:

 • Zarządzanie zadaniami
 • Zlecanie prac
 • Kontrola wykonania
 • System powiadomień
 • Zlecanie zadań pomiędzy
 • użytkownikami aplikacji tj.
 • Pracownikami wewnątrz firmy u Klienta
 • Pracownikami w biurze rachunkowym
 • Użytkownikami w firmach i przypisanych im księgowych

Zarządzanie obiegiem:

 • Dokumentów (dowolnych)
 • Faktur
 • Mogą być odbierane bezpośrednie w programie księgowym Sage
 • Organizacja i usprawnienie katalogowania otrzymywanej dokumentacji

Kliknij i Poproś o Ofertę

Co radzą Eksperci w zakresie przygotowania na obsługę KseF? Teoria i praktyka

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez spółkę Symfonia Sp. z o.o. w celach przesyłania mi na podany adres e-mail materiałów związanych z konferencją oraz newsletterów, informacji o nowościach i promocjach. Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" wyrażam zgodę na udostępnienie przez Patcom Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w w/w formularzu spółce Symfonia Sp. z o.o. w celu umożliwienia tejże spółce przesyłania na podany adres e-mail materiałów związanych z konferencją oraz newsletterów, informacji o nowościach i promocjach. Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" informuję, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności Patcom Sp. z o.o.

*Klikając przycisk "Zapisz się na webinar*" informuję, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności Symfonia Sp. z o.o.