Przejdź do strony głównejKontakt

Raporty

Raporty do ERP
Oferujemy Państwu dodatkowe usługi dotyczące Systemu Symfonia® i Symfonia ERP. Na Państwa indywidualne zamówienia dostosowujemy programy Systemu Symfonia i Systemu ERP tworząc dodatkowe raporty lub też dołączając do programu dodatkowe bazy. Te rozwiązania sprawiają, że programy jeszcze bardziej dostosowane są do potrzeb firmy.
Poniżej prezentujemy klika raportów, które wykorzystują nasi Klienci w swoich programach:
NAZWA PROGRAMU: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
NAZWA RAPORTU OPIS RAPORTU
zbiorcze elektroniczne polecenie przelewu Raport umożliwia eksportowanie przelewów do większości programów homebanking (elektronicznych programów bankowych). Raport w znaczny sposób przyspiesza tworzenie przelewów z rozrachunków wprowadzonych w programie FK.
wiekowanie transakcji Raport umożliwia tworzenie zestawienia rozrachunków na zadany dzień w podziale na dowolne terminy określone przez użytkownika. Raport tworzy zestawienie dla dowolnego stanu rozrachunków (terminowe, przeterminowane, należności, zobowiązania). Dodatkową możliwością programu jest definiowanie przez użytkownika sposobu prezentacji danych (czy wg. terminu płatności czy wg. daty wystawienia).
wiekowanie transakcji wg. kontrahentów jak wyżej. różnica polega na tym, iż raport prezentuje transakcje w podsumowaniu na kontrahenta (określa terminowość na danego kontrahenta)
eksport do exela wiekowania transakcji dodatkowa funkcjonalność do raportu "wiekowanie transakcji" lub "wiekowanie transakcji wg. kontrahentów"
import księgowań z programów zewnętrznych Raport umożliwia importowanie i automatyczne rozksiegowanie dokument?ó wystawionch w inncych programach i systemach (np. z programów spedycyjnych, faktur z programów innych niż symfonia, księgowania płac z programów innych niż symfonia, czy dekretacje amortyzacji).
korespondencja kont Raport drukuje zestawienie kont 4 dla których były księgowania z kontami zespołu 5
automatyczne przeksięgowania kont Przeksięgowania kont wszystkich rodzajów (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe) na odpowiednie konta z podziałem wg klucza, struktury bądź procentów.
NAZWA PROGRAMU: HANDEL
NAZWA RAPORTU OPIS RAPORTU
zbiorcze elektroniczne polecenie przelewu Raport umożliwia eksportowanie przelewów do większości program?ó homebanking (elektronicznych programów bankowych). Raport w znaczny sposób przyspiesza tworzenie przelewów z rozrachunków z faktur wprowadzonych w programie Handel.
wezwanie do zapłaty Raport drukuje wezwanie do zapłaty dla wybranych (zaznaczonych) rozrachunków. Możliwość wyboru automatycznego wydruku dla wszystkich rozrachunków z przekroczonym terminem o X dni.
blokada sprzedaży dla klientów zadłużonych Raport uniemożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży dla klienta posiadającego przeterminowane dokumenty sprzedaży o określoną liczbą dni lub/i określoną kwotą. Możliwość prezentacji dokumentów przeterminow.
indywidualny wydruk dokumetu sprzedaży Indywidualny, przygotowany na życzenie klienta wydruk faktur. Możliwość zastosowania oprócz dodatkowych cech na dokumence, ramek, informacji również logo firmy. Wydruk czarno-biały lub kolorowy.
indywidualny wydruk dokumetu wz, pz jak wyżej, lecz dla dokumetów magazynowych takich jak PZ, WZ, RW, PW
blokada ponownego wydruku dokumentu Raport blokuje ponowne wykonanie wydruku określonego typu dokumentu (np. KP, KW).
wydruk specyfikacji towaru Dodatkowy wydruk do faktury sprzedaży.
rozrachunki w EURO Jest to zestaw raportów drukujących dokumenty pieniężne (KP, KW, przelew, wpłata, wypłata, transfer) w walucie EURO.
zestawienie towarów do produkcji Raport drukuje zestawienie towarów z zamówień obcych niezrealizowanych, pokazuje stan handlowy, ilość zamówiona przeterminowana i bieżąca oraz ilośćdo produkcji.
wiekowanie naleśności Raport drukuje zestawienie kontrahentów i ich należności z podziałem na należności bieżące i przeterminowane (podział na dni).
alfabetyczne drukowanie pozycji towarowych Oferujemy wydruk dowolnego dokumentu z posortowanymi alfabetycznie pozycjami.
prowizje handlowców Raport drukuje zestawienie prowizji handlowców w zadanym okresie.
NAZWA PROGRAMU: KADRY I PŁACE
NAZWA RAPORTU OPIS RAPORTU
zbiorcze elektroniczne polecenie przelewu Raport umożliwia eksportowanie przelewów do większości programów homebanking (elektronicznych programów bankowych). Raport w znaczny sposób przyspiesza tworzenie przelewów z rozrachunków wprowadzonych w programie FK.
PIT dla pracownika Raport drukuje zestawienie pracowników wraz z informacją jaką deklaracje PIT muszą złożyć. Wcześniej należy przypisać wybranym składnikom dane pity.
zaświadczenie o zarobkach na umowę zlecenie Raport drukuje zaświadczenie o zarobkach pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie.


Uwaga:
Wykonujemy również wszelkiego rodzaju raporty na zamówienie według specyfikacji Klienta.
Tworzymy również programy poza Systemem Symfonia®(w środowisku .NET).
Dla dystrybutorów oferujemy rabaty.

Nowe informacje wprost na skrzynkę e-mail?.
Zapisz swój e-mail na listę newslettera.

Zapisz sie do naszego newslettera

Pobierz demo Sage Symfonia ERP
Pobierz demo Sage Symfonia

Więcej wersji demostracyjnych znajdą Państwo w odpowiednim dziale menu.

Dane firmy

Jeśli mają Państwo jakiekilwiek pytania, jesteśmy do bezpośredniej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.