Przejdź do strony głównejKontakt

Wymagania sprzętowe

System Zarządzania Forte 2013

Integralną częścią Systemu Forte® jest serwer Microsoft SQL Server. Zalecamy rozdzielenie funkcji serwera i stacji roboczej dla Systemu Forte®, dlatego wymagania dla tego systemu zostały podzielone na wymagania dotyczące stacji klienckich oraz wymagania dotyczące serwera.

Wymagania dla stacji klienckich

Moduły klienckie pracują w środowiskach:

 • Windows™ XP/Vista/7/8
 • Serwerach usług terminalowych Windows™ Server 2003/2008/2008R2/2012

Dla systemów operacyjnych w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

System Forte testowany jest i wspierany na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Ze wzglądu na integrację Forte® z mechanizmami domeny Windows aplikacje Forte® są wspierane wyłącznie na systemach Windows w wersjach przeznaczonych dla firm:

 • Windows™ XP Professional
 • Windows™ Vista Business
 • Windows™ Vista Ultimate
 • Windows™ Vista Enterprise
 • Windows™ 7 Professional
 • Windows™ 7 Ultimate
 • Windows™ 7 Enterprise
 • Windows™ 8 Pro
 • Windows™ 8 Enterprise

Minimalne wymagania sprzętowe dla modułów klienckich:

 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii .NET Framework w wersji 2.0
 • Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Pamięć RAM
  • Windows™ XP minimum 512 MB
  • Windows Vista78 x86 minimum 1 GB
  • Windows Vista78 x64 minimum 2 GB
 • Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
 • Minimum karta XGA (1024x768)
 • Mysz

Minimalne wymagania sprzętowe dla modułów klienckich zostały podane przy założeniu, że na stacji roboczej pracuje tylko jeden moduł Forte®. Jeśli zasoby stacji roboczej są dzielone pomiędzy wiele modułów lub inne oprogramowanie, wymagania dla tej stacji roboczej musza być odpowiednio wyższe.

Dodatkowe oprogramowanie:

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
 • Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe® Acrobat® Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.
 • Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2007, 2010
 • Moduły Forte® wymagają, w określonych konfiguracjach, konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) na stacji klienckiej. Konfiguracji tej może dokonać program instalacyjny, ale dla stacji chronionych zaporą ogniową (Firewall) konieczne jest zezwolenie na komunikacje procesu MSDTC z serwerem (dla Windows Firewall konfiguracja jest automatyczna).
 • Aplikacje wymagają dostępu do działającego na serwerze oprogramowania Forte® Serwer

Wymagania serwerowe

Dla serwera zalecamy serwerowe wersje systemów operacyjnych:

 • Windows™ Server 2003/2008/2008R2/2012
 • Windows™ Small Business Server 2003/2008/2011

Dla systemów operacyjnych w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

System Forte® jest testowany i wspierany na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack). Moduły webowe Forte® są wspierane wyłącznie na serwerowych wersjach systemów Windows™.

System Forte® jest testowany i wspierany na pełnych wersjach serwera Microsoft® SQL Server™:

 • SQL SERVER™ 2012
  • UWAGA! Moduły Forte Kasa, Forte Kontroling nie są wspierane na SQL Server 2012.
  • SQL Server™ 2012 Enterprise Edition
  • SQL Server™ 2012 Business Intelligence
  • SQL Server™ 2012 Standard Edition
 • SQL SERVER™ 2008 R2
  • SQL Server™ 2008 R2 Enterprise Edition
  • SQL Server™ 2008 R2 Standard Edition
  • SQL Server™ 2008 R2 Workgroup Edition
 • SQL SERVER™ 2008
  • SQL Server™ 2008 Enterprise Edition
  • SQL Server™ 2008 Standard Edition
  • SQL Server™ 2008 Workgroup Edition

Niektóre moduły Forte® mogą wymagać funkcjonalności dostępnych od wersji SQL Server™ Standard Edition, dlatego zalecamy stosowanie minimum tej wersji.

Dla poprawnego działania MS SQL Server zalecamy instalację ostatniego dostępnego zestawu poprawek do serwera w formie skumulowanych pakietów Service Packs.

Dodatkowe wymagania i zalecenia:

 • Zalecany jest dedykowany serwer z SQL Server™ do pracy z Systemem Forte®.
 • Moduły Forte® korzystające z komponentów Forte Common, w konfiguracjach opisanych w dokumentacji wdrożeniowej systemu, wymagają konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) również na serwerze. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji wdrożeniowej systemu.
 • Wymagana jest instalacja serwera konfiguracji globalnej Forte® Serwer
 • Usługi serwerowe Forte® (Forte® Serwer, Forte® Replicator)
  • Nie powinny być instalowane na serwerach terminali
  • Dla jednej firmy (3 serwisy) usługi te mogą być zainstalowane na serwerze wraz z Microsoft® SQL Server™, o ile zostanie zarezerwowana pamięć na serwerze na ich działanie. Przy większej ilości serwisów Forte® zalecany jest dedykowany serwer dla tych usług.
 • Forte® ACT! Integrator wymaga dodatkowo:
  • Programu Sage ACT! 2011 Pro lub Premium
  • Instalacji komponentu Forte® Integracja w kompatybilnej wersji

Wymagania dla modułów intranetowych:

 • Wymagania te dotyczą modułów Forte® Moduły Zarządzania Zasobami oraz modułu Forte® Kontroling
 • Moduły te wymagają instalacji i konfiguracji Microsoft Internet Information Services (IIS). Dokładny opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji wdrożeniowej produktów.
 • Zalecane jest dedykowany serwer z usługa IIS dla tych produktów (nie jest wskazane aby na tej samej maszynie pracował SQL Server™ i Internet Information Services z modułami Forte®). Serwer ten nie powinien dodatkowo pełnić funkcji kontrolera domeny.
 • Dodatkowo, Forte® Kontroling wymaga:
  • Wcześniejszej instalacji modułu Forte® Integracja w wersji zgodnej z wersją używanego modułu Forte® Finanse i Księgowość
  • SQL Server™ Standard Edition lub Enterprise Edition z doinstalowanymi dodatkami Microsoft SQL Server™ Backward Compatibility Components w odpowiedniej wersji.

Dla stacji chronionych zapora ogniową (Firewall) konieczna jest konfiguracja zapory w taki sposób, aby umożliwiała ona:

 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera Microsoft® SQL Server™
 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera Internet Information Server dla modułów intranetowych
 • Dostęp ze stacji klienckich do usługi MSDTC
 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera konfiguracji globalnej Forte® Serwer. (Program instalacyjny serwera automatycznie konfiguruje Windows Firewall)

Rekomendowane zalecenia sprzętowe co do serwera powinny powstawać na etapie analizy przedwdrożeniowej i zależą od:

 • Wielkości i ilości obsługiwanych baz danych
 • Ilości obsługiwanych użytkowników
 • Oczekiwań klienta co do niezawodności i wydajności systemu

Nowe informacje wprost na skrzynkę e-mail?.
Zapisz swój e-mail na listę newslettera.

Zapisz sie do naszego newslettera

Pobierz demo Symfonia
Pobierz demo ERP
Pobierz demo Sage 50c

Więcej wersji demostracyjnych znajdą Państwo w odpowiednim dziale menu.

Dane firmy

Jeśli mają Państwo jakiekilwiek pytania, jesteśmy do bezpośredniej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.